Nếu tôi dùng tính năng "Liên lạc hỗ trợ", các bạn có thể trả lời vào địa chỉ email khác so với email dùng để đăng kí game không?

Được, đội hỗ trợ của chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ người chơi giải quyết vấn đề của họ. Nhưng chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ cho những yêu cầu truy xuất thông tin quan trọng. Chính sách của chúng tôi nói rằng chỉ có thể cung cấp thông tin quan trọng cho email đã dùng để đăng kí.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ