Nếu tôi chơi game của LYTOmobi, kết nối nào sẽ thích hợp hơn, Wifi hay 3G/4G?

Trong một số trường hợp, khi bạn có Wifi đáng tin cậy sẽ cho bạn một kết nối ổn định hơn 3G/4G. Nếu đang di chuyển, dùng 3G/4G sẽ thích hợp hơn. Tuy nhiên, tín hiệu 3G/4G có thể giảm khi bạn di chuyển khỏi khu vực trung tâm, và bạn phải tốn phí dịch vụ cho nhà mạng nữa.

Để bật Wifi, hãy vào Settings > Wifi trên thiết bị iOS, hoặc Settings > Wireless & Networks > Wifi trên thiết bị Android, và mở kết nối.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ