Làm sao để tránh việc mua nhầm?

Để tránh việc mua nhầm, bạn cần điều chỉnh cài đặt của Google Play Store.

Thực hiện các bước sau:

1. Vào Google Play Store.  
2. Vào menu Settings
3. Tìm đến "User Controls" và kích hoạt "Use password to restrict purchases"
4. Nhập mật khẩu và nhấn Xác nhận khi hoàn thành.   
5. Bất cứ một giao dịch nào sau khi đã cấu hình cũng sẽ cần mật khẩu an toàn.
 
Lưu ý: Sau khi nhập mật khẩu, bạn có thể giao dịch trên Google Play sau 30 phút. Nếu thiết bị chạy Android 4.2 hoặc cao hơn, và nếu có ai khác dùng chung thiết bị, bạn có thể (tùy thiết bị) tạo Thông tin người dùng riêng cho họ bằng cách vào Settings > Users > Add user, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ