Tôi bị mất nhân vật! Làm sao để lấy lại?

Chúng tôi khuyến cáo chỉ chơi một tài khoản trên một thiết bị, và nhớ lưu vào tài khoản Facebook hoặc Google Play!

KHUYẾN CÁO: Nếu bạn chơi nhiều nhân vật trên cùng thiết bị, bạn có thể mất quyền truy cập đến một hoặc nhiều tài khoản!

Còn thắc mắc khác? Liên hệ