Tôi không thể thực hiện mua vật phẩm trong thiết bị Android hay iOS!

Android

Google xử lí tất cả thanh toán qua Google Play Store.

Để giải quyết những vấn đề liên quan đến mua bán, hãy liên hệ trang Google’s Support.

Bên dưới là một số trường hợp chung:

Phương thức thanh toán bị mờ đi/"không khả dụng"

1. Nếu bạn đang thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy kiểm tra ngày hết hạn và địa chỉ thanh toán:

  • Đăng nhập vào payments.google.com
  • Ở phía bên trái, chọn "Phương thức thanh toán"
  • Kiểm tra ngày hết hạn và địa chỉ thanh toán

2. Kiểm tra quốc gia thanh toán và quốc gia hợp lệ trên payments.google.com

  • Đăng nhập vào payments.google.com
  • Ở phía bên trái, chọn "Phương thức thanh toán"
  • Kiểm tra quốc gia thanh toán
  • Ở góc trên phải, click vào biểu tượng răng cưa để cài "Settings"
  • Kiểm tra quốc gia hợp lệ.

3. Thử phương thức thanh toán khác.

Phương thức thanh toán bị nhà mạng hoặc nhà phát hành thẻ từ chối (thường là lỗi "Payment method declined"): Hãy liên lạc nhà phát hành thẻ hoặc nhà mạng HOẶC thử phương thức thanh toán khác.

iOS

Apple xử lí các thanh toán cho game, do đó việc rất quan trọng là phải cấu hình cho thiết bị trước khi thực hiện mua vật phẩm.

Nếu việc mua của bạn đã được xử lí 24 tiếng hoặc hơn, hãy liên hệ ngay với iTunes Support.

Hãy xem trang iTunes hướng dẫn giới hạn mua vật phẩm iTunes để có thêm thông tin chi tiết.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ