Thông tin chính sách Fair Play chung

Chúng tôi đang tiến bước trên sự cam kết Fair Play!

Như một phần của chính sách Fair Play, người chơi không được phép dùng phần mềm của bên thứ ba. Nếu vi phạm, người chơi sẽ đối mặt với các hành động trừng phạt, bao gồm cả khóa vĩnh viễn. Chúng tôi xem "bot" và "mod" là gian lận và khuyên người dùng nên gỡ bỏ những ứng dụng đó khỏi thiết bị.

Với khuyến cáo này, chúng tôi hy vọng tất cả người chơi sẽ có cơ hội được tham gia game một cách công bằng.

QUAN TRỌNG:

  • Chúng tôi đã tự tay xử lí những báo cáo tài khoản sử dụng phần mềm của bên thứ ba.
  • Đây không phải là "hành động một lần", mà là khởi đầu cho việc bảo vệ an toàn cho tất cả game về sau.
  • Hành động trừng phạt sẽ được thực hiện từng bước, do đó không phải tất cả mọi người sẽ chỉ bị khóa 1 lần - như đã đề cập từ trước, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước để đảm bảo game chơi fair play.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ