Hậu quả của việc dùng chương trình không hợp lệ, bug, và mua bán tài khoản!

Hành động lừa đảo, gian lận và các hoạt động thương mại khác liên quan xung quanh game bị LYTOmobi cấm tuyệt đối. Bên cạnh việc gây nguy hiểm cho tài khoản , tham gia vào các hoạt động trên sẽ dẫn tới việc bị phạt như lấy lại tiền game, khóa tạm thời và thậm chí là đóng tài khoản vĩnh viễn.

Chúng tôi không hỗ trợ các tài khoản game liên quan đến lừa đảo.

Hãy giữ tài khoản an toàn để tránh những vấn đề nêu trên. Việc đó rất đáng thời gian và tiền bạc của bạn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ