Lừa đảo bán vật phẩm hoặc tín dụng trong game

Để khai thác dữ liệu người chơi và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, một số website và cá nhân bán tiền/vật phẩm trong game để có tiền thật.

Những trường hợp như vậy thường yêu cầu đăng nhập tài khoản riêng của bạn. Khi đã nắm được tài khoản của bạn, kẻ gian sẽ mua vật phẩm trong game với thẻ tín dụng đánh cắp được mà không hề quan tâm đến thiệt hại của bạn.

QUAN TRỌNG: Nếu bạn để lộ thông tin đăng nhập bí mật cho những đối tượng khác, bạn không những đã đặt tài khoản game của mình mà còn là thông tin tài chính và an toàn trên mạng vào tình trạng nguy hiểm cao.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ