Tôi có thể chơi cùng lúc nhiều tài khoản trên một thiết bị không?

Chúng tôi chỉ hỗ trợ lưu một game mỗi tài khoản. Để tránh bị mất thông tin, hãy nhớ lưu mọi thứ! Để sử dụng tài khoản khác trên cùng thiết bị, bạn phải đăng xuất khỏi Apple Game Center hay Google Play Games Services trước, sau đó đăng nhập tài khoản khác.
 
Để lưu tiến trình game, hãy đảm bảo bạn phải:
iOS: Đăng nhập game dùng Game Center
Android: Đăng nhập game dùng Google Play Games Services
 
Quan trọng: Chơi không đăng nhập sẽ dẫn tới mất tiến trình. Điều này có thể xảy ra: nếu bạn bắt đầu dùng thiết bị khác, cài đặt lại hay reset factory.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ