Tôi có thể nghe nhạc khi chơi game không?

Bạn muốn chơi game, nhưng lại muốn nghe nhạc của mình? Hãy làm theo các bước sau:
 
1. Vào cài đặt/tùy chọn trong game, tắt bgm nhạc trong game
2. Nhấn nút home để trở về màn hình chính
3. Mở bài hát bạn yêu thích
4. Vào lại game
5. Tận hưởng!

Còn thắc mắc khác? Liên hệ