Tại sao tôi nhận được cảnh báo "nguy cơ cao"?

Vì lý do an toàn người chơi, Play Store có thể cho rằng một số việc mua vật phẩm có bất thường. Việc này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi những hao tốn không mong muốn. Do đó, hệ thống sẽ quyết định việc mua vật phẩm có "nguy cơ cao", tiến hành hủy quá trình đó.

Việc đặt mua sẽ được xóa tự động. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tiếp tục mua trong 30 phút tiếp theo (đôi khi lâu hơn).

Trong lúc đó, hãy xác thực tên và địa chỉ hóa đơn đúng như đã liệt kê trong thẻ của bạn.
 
Thực sự, chúng tôi không thể giúp bạn trong trường hợp này. Nếu bạn tiếp tục nhận được thông báo "nguy cơ cao", hãy liên lạc với Google để được hỗ trợ thêm.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ