Lũ nhỏ vô tình thực hiện mua vật phẩm trong game. Làm sao để được hoàn tiền?

Cũng như hầu hết các sản phẩm phần mềm tải về khác, các vật phẩm mua trong game thường không hoàn tiền được. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt có thể có ngoại lệ. Quá trình giao dịch được kiểm soát bởi Apple (thiết bị iOS) hoặc Google (thiết bị Android), và cả hai công ty đều có đội hỗ trợ xử lí yêu cầu hoàn tiền.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ