Làm sao để tắt thông báo trên Android/iOS?

Có thể tắt thông báo thông qua menu cài đặt trên thiết bị của bạn

Đối với thiết bị Android

  1. Mở "Cài đặt"
  2. Chọn "Quản lí ứng dụng"
  3. Chọn Games
  4. Chỉ cần bỏ check "Hiện thông báo"

Đối với thiết bị iOS

  1. Mở "Cài đặt"
  2. Chọn "Thông báo"
  3. Một danh sách các ứng dụng hỗ trợ thông báo xuất hiện
  4. Chạm ứng dụng muốn tắt/mở thông báo và chọn theo ý của bạn
  5. Âm thanh, báo thức và dấu hiệu có thể được tắt hoặc mở ở đây

Còn thắc mắc khác? Liên hệ