Tôi thấy thông tin khuyễn mãi của LYTOmobi yêu cầu làm khảo sát sẽ được thưởng. Liệu có đúng khong?

LYTOmobi chỉ chạy khuyến mãi qua các kênh mạng xã hội và website chính thức của chúng tôi. Hãy luôn kiểm tra sự kiện ở kênh mạng xã hội và website chính thức trước khi tham gia bất kì sự kiện nào. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu các thông tin cá nhân như tài khoản, mật khẩu.

Chú ý: LYTOmobi không chịu trách nhiệm khuyến mãi hay giảm giá của bên thứ ba. Nếu sau khi kiểm tra thông tin trên kênh chính thức, bạn chưa chắc chắn thì hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi để cho chi tiết đầy đủ và liên kết đến khuyến mãi.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ