“Vé tự động” là gì và làm sao để có nó?

Sau khi đã vượt qua ngục Phiêu lưu hay Đấu trường tinh hoa mà không anh hùng nào trong nhóm hy sinh, bạn có thể tự động vượt ngục đó với vé tự động. Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm thời gian khi tìm vật phẩm và anh hùng.
Bạn có thể nhân vé tự động miễn phí từ thành tựu nhiệm vụ hàng ngày hay bạn có thể mua từ cửa hàng (1 ngọc nhận 5 vé tự động)

Còn thắc mắc khác? Liên hệ