“Phá hủy vật phẩm” là gì?

Khi bạn phá hủy vật phẩm, nó sẽ biến mất nhưng bạn sẽ nhận được 3 vật phẩm nâng cấp
Bạn chỉ có thể phá hủy vật phẩm 2 sao hoặc lớn hơn, và bạn sẽ nhận được vật phẩm nâng cấp thấp hơn vật phẩm phá hủy

Còn thắc mắc khác? Liên hệ