“Anh hùng chia sẻ” là gì?

Anh hùng chia sẻ là người được xuất hiện khi người khác xem thông tin của bạn. Đó cũng là anh hùng sẵn sàng cho bạn bè và hội khi được dùng để hỗ trợ họ trong Phiêu lưu, đánh hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ