“Tiến hóa” là gì?

  • Hai anh hùng cùng hạng và nhân tố có cùng cường hóa tối đa có thể tiến hóa cùng nhau để tạo anh hùng hạng cao hơn với cùng nhân tố, anh hùng ngẫu nhiên này sẽ không cùng phân lớp.
  • Ngoài ra, có tab thứ hai, nơi bạn có thể kết hợp 2 anh hùng cùng phân lớp, nhân tố và hạng để tạo anh hùng cấp tiếp theo cùng phân lớp/nhân tố.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ