“Đá tiến hóa” là gì?

Đá tiến hóa cần để tiến hóa anh hùng và tăng level các vật phẩm

Còn thắc mắc khác? Liên hệ