Tôi không thể nhớ tài khoản Game Center/Play Store và mật khẩu

Đối với thiết bị Android:
Nếu bạn mất kết nối với Google Play Games Service hoặc Google ID, hãy yêu cầu Google giúp đỡe
Chúng tôi không thể truy cập thông tin tài khoản Google Play Games Services hay giúp người chơi khôi phục lại tài khoản/mật khẩu đã mất.
 
Đối với thiết bị iOS:
Nếu bạn mất kết nối với Game Center hay Apple ID, hãy yêu cầu Apple giúp đỡ
Chúng tôi không thể truy cập thông tin tài khoản Game Center hay giúp người chơi khôi phục tài khoản/mật khẩu bị mất.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ