Làm sao để tắt/bật mua vật phẩm trong game?

Các game của LYTOmobi có thể chơi miễn phí, nhưng bạn vẫn có thể mua tiền tệ trong game để giúp chơi nhanh hơn. Tiền trong game được mua bằng tiền thật bằng cách dùng iTunes Store hoặc Google Play Store.
 
Thiết bị Android, làm theo những bước sau:
 
Để kiểm soát mức độ an toàn ở mỗi bước mua vật phẩm, vào Play Store Settings > User controls > Require authentication for purchases.
 
Bạn có thể giới hạn việc mua bằng mật khẩu. Chọn "For all purchases through Google Play on this device" để đảm bảo bạn cần nhập mật khẩu mỗi lần mua đồ. Hãy giữ kĩ mật khẩu để ngăn ngừa các giao dịch không mong muốn.
 
Thiết bị iOS, làm theo những bước sau:
 
Để kiểm soát mức độ an toàn ở mỗi bước mua vật phẩm, vào phần Settings của thiết bị > General > Restrictions
 
Trong menu Restriction, bạn có thể bật hay mở các giới hạn. Nếu bạn muốn bật, hệ thống sẽ yêu cầu nhập passcode.
 
Sau khi giới hạn được bật, kéo xuống tới "In-App Purchases". Ở đây, bạn có thể chọn
  • tắt hoàn toàn mọi giao dịch (chuyển cài đặt sang OFF).
  • quản lí tần suất yêu cầu mật khẩu bằng nút "Require Password".
Nếu bạn muốn tiếp tục thực hiện mua vật phẩm, bạn có thể cài đặt thiết bị yêu cầu mật khẩu mỗi lần thực hiện mua (chọn "Immediately") hoặc mỗi 15 phút.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ