Thông tin thế giới Boss

  • Thế giới Boss sẽ xuất hiện 4 ngày 1 lần và kéo dài 24 tiếng
  • Có 5 thế giới boss, và sẽ được chuyển đổi 4 ngày 1 lần
  • Công thế giới boss sẽ tăng 56 mỗi giây
  • Công tăng sẽ gấp đôi mỗi 5 phút đến khi bắt đầu
  • Bạn sẽ không có cơ hội tấn công Thế giới boss 5 lần
  • Sau 5 lần đánh, tổng damage của bạn sẽ được sắp hạng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ