Đơn hàng của tôi bị hủy!

Nếu bạn cố gắng mua vật phẩm, nhưng giao dịch lại bị hủy, bạn sẽ không bị tính tiền.
 
Tuy nhiên, Google Play có thể đặt một "thanh toán tạm thời" trên thẻ của bạn bằng với giá trị mua. Việc đặt này sẽ được xóa tự động trong thời gian ngắn.
 
Việc hủy xảy ra nếu địa chỉ thanh toán, và/hoặc tên đăng kí trên Google Wallet khác với thông tin trong thẻ tín dụng. Hãy liên lạc với ngân hàng để xác nhận thông tin chi tiết, sau đó đăng nhập vào Google Payments (payments.google.com), và vào "Payment Methods" để xác nhận thông tin của bạn có đúng không.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ