Giới hạn tuổi và Chính sách chung của game LYTOmobi là gì?

Tất cả game của chúng tôi được xây dựng và áp dụng cho người chơi ít nhất 8 tuổi. Bạn có thể biết thêm chi tiết ở and Điều khoản dịch vụ và Chính sách riêng tư.
 
Vui lòng lưu ý: Bạn có thể thấy khuyến cáo độ tuổi trên cả Google Play và AppStore. Tuy nhiên, độ tuổi và phân lớp trưởng thành chỉ nhắm đến nội dung của game (tương tự như mức độ phim G, PG hay PG-13 ở Mỹ,…). Để biết thêm chi tiết về phân độ tuổi, hãy ghé thăm trang củar AppleGoogle.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ