Cần cung cấp thông tin thiết bị như thế nào khi Liên lạc với chúng tôi?

Để giúp chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng, thật tốt nếu bạn cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt về thiết bị đang sử dụng:

  • Số model
  • Thương hiệu
  • Hệ điều hành
  • Bộ nhớ còn lại của thiết bị
  • Phiên bản game cài đặt (thông tin này có thể được tìm thấy phía dưới trang thông tin của game trên Google Play/App Store)

Còn thắc mắc khác? Liên hệ