“Chìa khóa” là gì?

Chìa khóa là tài nguyên quan trọng dùng để chơi trong hai chế độ Phiêu lưu và Chiến trận, chúng rất quan trọng để tham gia vào các hoạt động

Còn thắc mắc khác? Liên hệ