Lớp hay Công việc trong Fantasia Heroes?

Hiện có 5 lớp anh hùng Fantasia, Hunter, Fighter, Knight, Priest và Mage. Hunter, Fighter và Mage thuộc lớp DSP, Knight là tank, và Priest là nhà trị liệu.
Bạn có thể tạo một nhóm cơ bản gồm 3 DPS, 1 Knight và 1 Priest, nhưng tùy thuộc vào tình huống bạn sẽ phải thay đổi chiến thuật nhóm.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ