“Loudspeaker” là gì và làm sao để có nó?

Bạn có thể mua vật phẩm này trong cửa hàng, nó sẽ giúp bạn có thể chat ở tất cả các kênh (1000 kênh chat). Vật phẩm này cũng giúp màu chat của bạn chuyển sang xanh.
Bạn có thể dùng vật phẩm này để tuyển thành viên hội, giới thiệu hoặc nói bạn bè thêm bạn

Còn thắc mắc khác? Liên hệ