“Nhóm” là gì?

Nhóm:

  • Đây là nơi bạn điều chỉnh đội, bạn đặt các anh hùng của mình ở đây.
  • Nhớ rằng bạn có nhiều nhóm được sắp đặt cho những mục đích cụ thể. Ví dụ: đấu trường hay sắp xếp để tránh skill của boss.Bạn có thể có tối đa 5 nhóm bên cạnh nhóm chính của mình

Còn thắc mắc khác? Liên hệ