“Vàng” là gì?

Tiền tệ chính dùng để nâng cấp/cường hóa,… trong nhóm/vật phẩm, và cũng được dùng để triệu hồi thường. Vàng có thể được kiếm thông qua một số hoạt động và mua bằng ngọc.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ