“Ngọc” là gì?

Tiền tệ cao cấp, nó có thể được mua bằng tiền thật hay kiếm bằng các nhiệm vụ như thành tựu, xếp hạng, lên level.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ