“Giải phóng anh hùng” là gì?

Khi bạn giải phóng anh hùng, anh hùng đó sẽ biến mất nhưng bạn sẽ nhận được 3 anh hùng nâng cấp.
Bạn chỉ có thể giải phóng anh hùng 2 sao hoặc lớn hơn, và bạn sẽ nhận được anh hùng nâng cấp thấp hơn anh hùng được giải phóng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ