Làm sao tham gia và tạo hội?

Khi đạt level 10 bạn có thể tham gia và tạo hội, vào menu Hội, bạn có thể tìm và tham gia hội có sẵn hoặc tự tạo hội với 50.000 vàng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ