Làm sao để tham gia sự kiện “đánh hội”?

Sự kiện đánh hội diễn ra 4 ngày 1 lần và kéo dài 24 tiếng. Đồng thời được chuyển đổi 4 ngày 1 lần, bắt đầu với boss hỏa, sau đó là băng, thổ,… Sau khi tham gia hội, bạn có thể tham dự sự kiện với các thành viên.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ