Điểm/Ủng hộ Hội

Bạn có thể ủng hộ vàng để được điểm hội dùng để lấy buff hội

Còn thắc mắc khác? Liên hệ