Buff hội

Mua buff bằng điểm hội để dùng cho tất cả thành viên. Việc này rất tốt cho hội và thành viên.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ