Làm sao để chỉ định thành viên lên Elder?

Bạn có thể chỉ định thành viên làm elder bằng cách chọn thành viên và chọn menu elder ở menu hội

Còn thắc mắc khác? Liên hệ