Tại sao sau khi triệu hồi Boss trong Đấu trường Boss thì nó lại biến mất?

Khi được triệu hồi trong chế độ đấu trường, boss chỉ duy trì được 1 tiếng và nếu người chơi khác hạ được nó trước khi bạn tấn công thì boss sẽ biến mất.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ