“Elder” là gì?

Elder là phó trưởng hội, họ có thể mời hoặc loại thành viên khỏi hội nhưng không thể kích hoạt buff hội

Còn thắc mắc khác? Liên hệ