Tại sao tôi không thể vào Đấu trường Boss?

Để tham gia và đánh boss trong đấu trường boss, bạn cần 1 chìa khóa boss, mỗi ngày bạn có 5 chìa khóa, nếu hết khóa, bạn có thể mua thêm ở cửa hàng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ