Làm sao để phục hồi nhân vật bị mất?

Bạn có thể phục hồi nhân vật, dữ liệu, thành tựu, và bảng xếp hạng bằng cách click nút Phục hồi ở bên phải nút chọn anh hùng.

Nếu bạn chưa đăng nhập Google, hãy đăng nhập.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ