Làm sao để có kim cương?

Bạn có thể nhận kim cương khi nhận được anh hùng tương tự mỗi lần mở hộp

Mỗi anh hùng tương tự sẽ nhận được 1 kim cương trao đổi

Còn thắc mắc khác? Liên hệ