Tôi có thể nhận được Anh hùng đặc biệt chứ?

Trong Siêu anh hùng bựa, bạn có thể nhận nhân vật đặc biệt bằng việc thu thập 100 kim cương và đổi lấy anh hùng đặc biệt.

Bạn có thể nhận anh hùng đặc biệt bằng cách click vào nút Bắt đặt biệt

Còn thắc mắc khác? Liên hệ