Làm sao để tham gia tính năng Đánh hội?

Để tham gia sự kiện Đánh hội, điều đầu tiên bạn cần làm là tham gia hội. Sau đó, bạn có thể triệu hồi Boss quái vật bằng một vài điểm AP nhận được từ điểm cống hiến cho Hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ