Phân chia thưởng được thực hiện như thế nào trong tính năng Chiến trận hội?

Hạng được sắp xếp theo điểm, từ cao xuống thấp. Nếu hết thời gian, hạng hội của bạn thuộc top, các thành viên sẽ nhận được thưởng. Chỉ 1 hội có thể thắng Chiến trận hội. Nhưng có một số phần thưởng để tri ân sự cố gắng của bạn trong chiến trận.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ