Gợi ý Chiến trận hội

Có 3 tầng trong Chiến trận hội. Đó là Anh hùng, Huyền thoại, và Nhà vô địch. Mỗi tầng có sự khác biệt, chúng ta có thể nhận thấy ở phần thưởng. Tầng càng cao, càng nhiều thưởng. Nhưng bạn không cần phải ép giới hạn của mình vì có nhiều Hội lớn sẽ nhắm đến Nhà vô địch hoặc Huyền thoại. Nếu Hội của bạn chưa mạnh, hãy cân nhắc thử chế độ dễ trước.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ