Trại huấn luyện là gì?

Trại huấn luyện là tính năng trong Hiệp sĩ thiên đường, nơi bạn có thể nâng cấp hiệp sĩ của mình lên phân lớp cao hơn. Hiểu đơn giản là khi bạn muốn nâng cấp 2 hiệp sĩ cấp A lên 1 hiệp sĩ cấp S, bạn có thể dùng tính năng này. Nhưng bạn phải đáp ứng một số yêu cầu trước khi nâng cấp, bạn phải nâng level hiệp sĩ lên max, cả level cơ bản và level cường hóa. Sau đó sẽ đủ điều kiện để thực hiện.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ