Làm sao để giúp hiệp sĩ mạnh hơn?

Bạn có thể cường hóa hiệp sĩ đến level max, và trang bị những vật phẩm chất lượng cao nhất.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ