Nhiệm vụ tuần là gì?

Bạn có một tuần để hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng! Sau một tuần, nhiệm vụ sẽ được làm mới. Phần thưởng rất hứa hẹn. Nhưng loại nhiệm vụ này khó hơn một chút so với Nhiệm vụ hàng ngày.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ