Nhiệm vụ thế giới là gì?

Nhiệm vụ cần được hoàn thành cùng sự cộng tác của các hiệp sĩ giỏi nhất trên thế giới! Phần thưởng lớn sẽ được gửi về cho tất cả người chơi khi nhiệm vụ hoàn thành. Đây là nơi thực lực của bạn được kiểm chứng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ